CEC Music Home

Contact CEC Music

About CEC Music  Brahms Songs Accompaniment Tracks
for Songs for Trumpet CEC #28, & Tuba Songs CEC #30
(Trombone keys, ( CEC #3 &  CEC #23 ) are listed for comparison only)
   To Download these files:
Windows: Right Click and choose "Save Target as"   Macintosh: Option Click
 
Song Title
File
Trumpet/Tuba
Key
 Trombone
Key
 

1.

An die Nachtigall, op 46, #4
 01Nachtigall.mp3
F
G

2.

Ach, wende diesen Blick, op 57, #4
 02AchWende.mp3
e
d

3.

Alte Liebe, op 72, #1
 03AlteLiebe.mp3
g
f

4.

Dein blaues Auge, op 59, #8
 04BlauesAuge.mp3
F
Eb

5.

Botschaft, op. 47, #1
 05Bottschaft.mp3
Eb
Eb

6.

Der Gang zum Liebchen, op 48, #1
 06DerGang.mp3
g
g

7.

Der Jäger, op 95, #4
 07DerJager.mp3
G
F

8.

Des Liebsten Schwur, op 69, #4
 08DesLiebsten.mp3
G
F

9.

Feldeinsamkeit, op 86, #2
 09Feldeinsamkeit.mp3
G
F

10.

In Waldeseinsamkeit, op 85, #6
 10ImWaldes.mp3
C
B

11.

Mädchenlied, op 107, #5
 11Madchenlied.mp3
b
b

12.

Nachklang, op 59, #4
 12Nachklang.mp3
 f#
f#

13.

O Wüst' ich doch den Weg zurück, op 63, #8
 13OWust.mp3
Eb
C

14.

Wie Melodien zieht es mir, op 105, #1
 14WieMelodien.mp3
B
A

15.

Vergebliches Ständchen, op 84, #4
 15Vergebliches.mp3
Bb
A

16.

Verzagen, op 72, #4
 16Verzagen.mp3
g
e

17.

Von ewiger Liebe, op 43, #1
 17VonEwiger.mp3
d
b

18.

Von Waldbekränzter Höhe, op 57, #1 
 18VonWald.mp3
G
G

19.

Schön war, das ich dir weihte, op 95, #7 
 19SchonWar.mp3
f
f

20.

Wir Wandelten, op 96, #2
 20WirWandelten.mp3
Eb
Db